จังหวัดสกลนคร

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสกลนคร โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ที่อยู่ : ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 042-712-613,042-714-215
โรงพยาบาลสกลนคร ที่อยู่ : 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 042-711-189, 042-711-236
อำเภอกุดบาก โรงพยาบาลกุดบาก ที่อยู่ : 249 หมู่ 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 042-784-021 โทรสาร 042-784-041
อำเภอกุสุมาลย์ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ที่อยู่ : 106 หมู่ 17 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 042-769-041
อำเภอโคกศรีสุพรรณ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ที่อยู่ : 76 หมู่ 8 ถนนสกล-นาแก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 042-766-054.
อำเภอคำตากล้า โรงพยาบาลคำตากล้า ที่อยู่ : ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 042-796-046.
อำเภอเจริญศิลป์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ที่อยู่ : 374 เจริญสิน-โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 042-709-120
อำเภอเต่างอย โรงพยาบาลเต่างอย ที่อยู่ : 80 หมู่ 6 ถนนเต่างอย-บ้านศรีวิชา ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 042-761-021
อำเภอนิคมน้ำอูน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ที่อยู่ : 64 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 042-789-015
อำเภอบ้านม่วง โรงพยาบาลบ้านม่วง ที่อยู่ : 299 หมู่ 2 ถนนคำตากล้า-บ้านดุง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 042-794-118.
อำเภอโพนนาแก้ว โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ที่อยู่ : ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 042-707-003-7
อำเภอพรรณานิคม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่อยู่ : 274 ถนนศรีสวัสวิไล หมู่ 10 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคหมู่ จังหวัดสกลนคร 042 779 105
อำเภอพังโคน โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ : 188/6 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 042-771-222
อำเภอภูพาน โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ที่อยู่ : 288  ถนนสกล -กาฬสินธุ์ หมู่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 042-708-012
อำเภอวาริชภูมิ โรงพยาบาลวาริชภูมิ ที่อยู่ : 83 ถนนวาริช-กุดบาก ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 042-781-253
อำเภอสว่างแดนดิน โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน ที่อยู่ : 291 ถนนภูมิภักดี หมู่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 090-576-5755
อำเภอส่องดาว โรงพยาบาลส่องดาว ที่อยู่ : 87 ถนนทางหลวงชนบท สน. 2021 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 042-786-311
อำเภออากาศอำนวย โรงพยาบาลอากาศอำนวย ที่อยู่ : 386 หมู่ 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 042-798-171
อำเภอวานรนิวาส โรงพยาบาลวานรนิวาส ที่อยู่ : 1 หมู่ 9 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 042-973-411,042-973-414

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 4527 ครั้ง