จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ ที่อยู่ : 312/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 044-515-700-1
อำเภอกาบเชิง โรงพยาบาลกาบเชิง ที่อยู่ : ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 044-559-002
อำเภอเขวาสินรินทร์ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ที่อยู่ :หมู่ 1 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 044-582-143
อำเภอจอมพระ โรงพยาบาลจอมพระ ที่อยู่ : 19 หมู่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 044 – 581-103 โทรสาร 044 -581-103 ต่อ 106
อำเภอชุมพลบุรี โรงพยาบาลชุมพลบุรี ที่อยู่ : 175 หมู่ 15 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 044-596-321-3
อำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม ที่อยู่ : 406 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 044-591-477-8
อำเภอโนนนารายณ์ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ที่อยู่ : 159 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 044-144-580
อำเภอบัวเชด โรงพยาบาลบัวเชด ที่อยู่ : 221 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 044-579-072
อำเภอปราสาท โรงพยาบาลปราสาท ที่อยู่ : 602 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 044-532-400-1,044-551-295
อำเภอพนมดงรัก โรงพยาบาลพนมดงรัก ที่อยู่ : 99 หมู่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 045-607-121
อำเภอรัตนบุรี โรงพยาบาลรัตนบุรี ที่อยู่ : 150 หมู่ 8 ถนนรัตนบุรี-ศีขรภูมิ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 044-599-151
อำเภอลำดวน โรงพยาบาลลำดวน ที่อยู่ : 80 หมู่ 3 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 044-541-090
อำเภอศรีณรงค์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ ที่อยู่ : 198 ถนนโยธาธิการณรงค์-หนองแวง ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 044-509-212
อำเภอศีขรภูมิ โรงพยาบาลศีขรภูมิ ที่อยู่ : 42 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 044-561-341 โทรสาร 103
อำเภอสนม โรงพยาบาลสนม ที่อยู่ : 110 หมู่ 3 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 044-589-025.
อำเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ ที่อยู่ : 700 ถนนวีระบำรุง ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 044-571-028
อำเภอสำโรงทาบ โรงพยาบาลสำโรงทาบ ที่อยู่ : 272 ถนนขามสามัคคี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 044-569-238-9

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 4534 ครั้ง