จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่อยู่ : 859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 045-617-941-4
อำเภอกันทรลักษณ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ที่อยู่ : 446 หมู่ 5 ถนนดำรงสถิตย์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 045-635-758-60
อำเภอกันทรารมย์ โรงพยาบาลกันทรารมย์ ที่อยู่ : 183 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษด์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 045-651-144
อำเภอขุขันธ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ ที่อยู่ : 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 045-630-481-3
อำเภอขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญ ที่อยู่ : 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ 045-637-468-70
อำเภอโนนคูณ โรงพยาบาลโนนคูณ ที่อยู่ : 57 ถนนทางหลวงชนบท ศก. 4006 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 045-659-044
อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ที่อยู่ : 62 ถนน รพช. ศก. 3141 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045-612-077
อำเภอบึงบูรพ์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ที่อยู่ : 126 หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045-689-317. โทรสาร. 045-689-576
อำเภอเบญจลักษ์ โรงพยาบาลเบญจลักษ์ ที่อยู่ : ถนนรพช. ศก. 3128 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. 045-605-150
อำเภอปรางค์กู่ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ที่อยู่ : 84/2 ถนนทางหลวงชนบท ศก. 3013 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 045-697-050
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่อยู่ : 58 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2076 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอพยุห์ โรงพยาบาลพยุห์ ที่อยู่ : ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045-607-121
อำเภอไพรบึง โรงพยาบาลไพรบึง ที่อยู่ : 123/17 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 045-675-067,045-675-131
อำเภอภูสิงห์ โรงพยาบาลภูสิงห์ ที่อยู่ : 83/1 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  045-608-158. โทรสาร. 045-608-159
อำเภอเมืองจันทร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ที่อยู่ : 110 ถนน ทางหลวงชนบท ศก. 6030 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  045-603-051
อำเภอยางชุมน้อย โรงพยาบาลชุมน้อย ที่อยู่ : 303 หมู่ 7 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 045-687-263
อำเภอราษีไศล โรงพยาบาลราษีไศล ที่อยู่ : 60 ถนนบริหาร ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  045-682-597-9
อำเภอวังหิน โรงพยาบาลวังหิน ที่อยู่ : ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  045-606-088-9
อำเภอศรีรัตนะ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ที่อยู่ : 182 หมู่ 15 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  045-677-014
อำเภอศิลาลาด โรงพยาบาลศิลาลาด ที่อยู่ : 108 ถนน ทางหลวงชนบท ศก. 4034 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  045-668-122-3
อำเภอห้วยทับทัน โรงพยาบาลห้วยทับทัน ที่อยู่ : 16 หมู่ 6 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  045-699-128-9
อำเภออุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ที่อยู่ : 83 หมู่ 7 ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  045-691-516-8,045-692-020-1

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3972 ครั้ง