จังหวัดหนองคาย

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองหนองคาย โรงพยาบาลวัฒนา กรุ๊ป ที่อยู่ : 1159/4 หมู่ 2 ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 042-465-203
โรงพยาบาลหนองคาย ที่อยู่ : 1158 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 042-413-456-65
อำเภอท่าบ่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ที่อยู่ : 161 ถนน มิตรภาพ (หนองคาย – ศรีเชียงใหม่) อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 042-431-015
อำเภอเฝ้าไร่ โรงพยาบาลเฝ้าไร่ ที่อยู่ : 331 หมู่ 11 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 042-414-826
อำเภอโพธิ์ตาก โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ที่อยู่ : บ้านศรีวิไล หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 042-483-125,042-483-186,042-483187
อำเภอโพนพิสัย โรงพยาบาลโพนพิสัย ที่อยู่ : ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 042-471-204-5
อำเภอรัตนวาปี โรงพยาบาลรัตนวาปี ที่อยู่ : 77 หมู่3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 042 – 471-204-5 โทรสาร. 042-471-669.
อำเภอศรีเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ที่อยู่ : 476 หมู่ 1 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 042-257-108-10. โทรสาร. 042-257-245
อำเภอสระใคร โรงพยาบาลสระใคร ที่อยู่ : ถนนหน้าอำเภอ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 042-419-191
อำเภอสังคม โรงพยาบาลสังคม ที่อยู่ : 72 หมู่ 3 ถนนทางหลวง 211 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 042-441-029

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2960 ครั้ง