จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองอุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่อยู่ : 550 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 042-341-710-4
โรงพยาบาลวัฒนา กรุ๊ป ที่อยู่ : 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 042-325-999
โรงพยาบาลเอกอุดร ที่อยู่ : 555/5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 042-342-555
อำเภอกุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี ที่อยู่ : 97 หมู่ 7 ถนนจิตประสงค์ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 042-334-400-02 โทรสาร. 042-20 2-787
อำเภอกุดจับ โรงพยาบาลกุดจับ ที่อยู่ : 72 หมู่ 3 ถนนกุดจับ-หนองวัวซอำเภอ ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 042-291-320 -3 โทรสาร 042-291-325
อำเภอกู่แก้ว โรงพยาบาลกู่แก้ว ที่อยู่ : 341 หมู่ 7 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 042-256-181 โทรสาร 042-256-181.
อำเภอไชยวาน โรงพยาบาลไชยวาน ที่อยู่ : 139 หมู่ 13 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 042-265-331
อำเภอทุ่งฝน โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 042-269-051.
อำเภอนายูง โรงพยาบาลนายูง ที่อยู่ : 204 หมู่ 10 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 042-257-108-10. โทรสาร. 042-257-245
อำเภอน้ำโสม โรงพยาบาลน้ำโสม ที่อยู่ : 6 หมู่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี. 042-287-484 โทรสาร 042-287-288.
อำเภอโนนสะอาด โรงพยาบาลโนนสะอาด ที่อยู่ : 378 ถนนมิตรภาพสาย 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 042-392-545.
อำเภอบ้านดุง โรงพยาบาลบ้านดุง ที่อยู่ : 145 หมู่ 7 ถนนบริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
อำเภอบ้านผือ โรงพยาบาลบ้านผือ ที่อยู่ : 134 หมู่ 2 ถนนพลับผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 042-281-208-9
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม ที่อยู่ : 245 หมู่ 3 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 042-335-120 โทรสาร 042-335-120
อำเภอเพ็ญ โรงพยาบาลเพ็ญ ที่อยู่ : 46 หมู่ 1 ถนนวุฒาธิคุณ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี. 042-279-106 โทรสาร 042-276-159
อำเภอพิบูลย์รักษ์ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ที่อยู่ : 269 หมู่11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 042-258-111 โทรสาร 042-258-115.
อำเภอวังสามหมอ โรงพยาบาลวังสามหมอ ที่อยู่ : 108 หมู่ 11 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 042-387-740, 042-387-430, 042-387-602.
อำเภอศรีธาตุ โรงพยาบาลศรีธาตุ ที่อยู่ : ถนนกุมภวาปี-ศรีธาตุ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 042-382-330
อำเภอสร้างคอม โรงพยาบาลสร้างคอม ที่อยู่ : 109 หมู่ 4 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 042-276-231
อำเภอหนองวัวซอ โรงพยาบาลหนองวัวซอ ที่อยู่ : 1 หมู่ 1 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 042-285-896 โทรสาร 042-285-896.
อำเภอหนองแสง โรงพยาบาลหนองแสง ที่อยู่ : 129 หมู่ 7 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 042-396-311 โทรสาร 042-396-245
อำเภอหนองหาน โรงพยาบาลหนองหาน ที่อยู่ : 378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 042-261-135-6.

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 5225 ครั้ง