จังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ที่อยู่ : 291 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 045-511-940-8
อำเภอชานุมาน โรงพยาบาลชานุมาน ที่อยู่ : ถนนชานุมาน-มุกดาหาร ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 045-466-303-4
อำเภอปทุมราชวงศา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 045-465-231-2
อำเภอพนา โรงพยาบาลพนา ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านดอนขวัญ ถนนพนา-ตระการ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045-463-114-5
อำเภอลืออำนาจ โรงพยาบาลลืออำนาจ ที่อยู่ : 101 หมู่ 6 ถนนชยางกูร ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 045-272-325-6.
อำเภอเสนางคนิคม โรงพยาบาลเสนางคนิคม ที่อยู่ : 83 หมู่ 3 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045-461-008
อำเภอหัวตะพาน โรงพยาบาลหัวตะพาน ที่อยู่ : 176 หมู่ 7 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 045-469-123

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2994 ครั้ง