สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปี 2563 (ตั้งแต่ ม.ค.- เม.ย.)(ข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก)

ภาค รถยนต์ รถขนส่ง
กรุงเทพฯ 0.31 M 0.004 M
ส่วนภูมิภาค 0.60 M 0.002 M

สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(ข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก)

ปีจดทะเบียน รถยนต์ รถขนส่ง
2563 (ม.ค.- เม.ย.) 0.94 M 0.02 M
2562 3.05 M 0.08 M
2561 3.01 M 0.08 M
2560 2.99 M 0.08 M
2559 2.80 M 0.08 M
2558 2.69 M 0.08 M
2557 2.80 M 0.09 M
2556 3.51 M 0.12 M

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 1864 ครั้ง