สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปี 2562 (ตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค.)(ข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก)

ภาค รถยนต์ รถขนส่ง
กรุงเทพฯ 0.44 M 0.006 M
กลาง 0.16 M 0.005 M
ตะวันออก 0.13 M 0.004 M
อิสาน 0.28 M 0.006 M
เหนือ 0.18 M 0.004 M
ตะวันตก 0.08 M 0.004 M
ใต้ 0.15 M 0.004 M

สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(ข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก)

ปีจดทะเบียน รถยนต์ รถขนส่ง
2562 (ม.ค.- พ.ค.) 1.42 M 0.03 M
2561 3.01 M 0.08 M
2560 2.99 M 0.08 M
2559 2.80 M 0.08 M
2558 2.69 M 0.08 M
2557 2.80 M 0.09 M
2556 3.51 M 0.12 M

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 157 ครั้ง