.


  พันธกิจ  

ให้บริการข้อมูล และสถิติประกันภัยที่มีความถูกต้องแม่นยำ แก่กลุ่มธุรกิจประกันภัย

เป็นกลไกสนับสนุนการทำธุรกิจประกันภัยที่เป็นกลางสำหรับประกอบการตัดสินใจแก่ธุรกิจประกันภัย และภาครัฐ

 ฐานข้อมูลกลางด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัย 

การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การรับประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน​

การรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ​

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง​

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 830377 ครั้ง