สรุปการประกันภัยประเภทต่างๆที่ให้ความคุ้มครองกรณีธรณีพิบัติ

     1.การประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจาก การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากภัยธรรมชาติดังกล่าว และหากมีการซื้อเพิ่มอุบัติเหตุไว้ด้วยก็ได้รับความคุ้มครองจากทั้งสองส่วน

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 208 ครั้ง