หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาท่านได้

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2515-3999 โทรสาร. 0-2515-3970
 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย 25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2108-8399 โทรสาร. 0-2108 -8398
 • สมาคมประกันชีวิตไทย เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2679-8080 โทรสาร. 0-2679-7099

ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้         

 • สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระเลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 • สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260สำนักงานประกันภัยจังหวัด
  1. จังหวัดกรุงเทพมหานครสำนักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยทั้ง 3 แห่ง
  2. จังหวัดกระบี่

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ 99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์: 075 – 663340-1 โทรสาร: 075 – 663339 Email: kb_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 100/38 ถ.แม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 0-3456-4292-3 โทรสาร: 0-3456-4293 Email: kj_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดกาฬสินธุ์

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 3/3 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์: 0-4381-1631 โทรสาร: 0-4381-2524 Email: ks_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดกำแพงเพชร

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์: 055-705019-20 โทรสาร: 055-705019,21 Email: kp_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดขอนแก่น

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 4/1 ถ. หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 0-4323-6571 โทรสาร: 0-4324-4075 Email: kk_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดจันทบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 1162/2 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์: 039-311357 โทรสาร: 039-322026 Email: jr_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดฉะเชิงเทรา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 30-30/1 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์: 0-3851-1400 โทรสาร: 0-3851-3868 Email: cc_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดชลบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี 43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์: 038-277217 โทรสาร: 038-274279 Email: cb_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดชัยนาท

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 116 ถ.คันกั้นน้ำชลประทาน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์: 0-5641-1069 , 0-5641-2507 โทรสาร: 0-5641-1630 Email: cn_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดชัยภูมิ

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 275 ถ.องค์การฯ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์: 0-4481-1598 โทรสาร: 0-4482-1409 Email: cy_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดชุมพร

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์: 077-511210 โทรสาร: 077-503501 Email: cp_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดเชียงราย

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 632 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์: 053-150200,053-150201 โทรสาร: 053-177349 Email: cr4@moc.go.th, www.facebook.com/moc.chiangrai

   

  1. จังหวัดเชียงใหม่

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 0-5311-2668-9 โทรสาร: 0-5311-2670 Email: cm_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดตรัง

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์: 075-211488 , 075-218215 , 075-217183 โทรสาร: 075-211490 Email: tg_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดตราด

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด 322/1 ถ.ดอนจวน-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์: 0-3951-1283 โทรสาร: 0-3952-0231 Email: tr_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดตาก

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก 82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จังหวัดตาก โทรศัพท์: 0-5551-1049 โทรสาร: 0-5551-3228 Email: tk_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนครนายก

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 182/87 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์: 037-313106 โทรสาร: 037-311016 Email: ny_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนครปฐม

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์: 0-3434-0054 โทรสาร: 0-3434-0055 Email: nt_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนครพนม

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม เลขที่ 213/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์: 042-511117,042-512827 โทรสาร: 042-512826 Email: np_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนครราชสีมา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 624/7-8 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 0-4424-2172,0-4424-6247 โทรสาร: 0-4425-9463 สายด่วน 1203 Email: nm_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์: 0-7535-6069 โทรสาร: 0-7534-4215 Email: ns_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนครสวรรค์

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ 400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 056-221104 โทรสาร: 056-226689 Email: nw_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนนทบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 15 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์: 0-2591-7880 , 0-2589-4971 โทรสาร: 0-2580-9333 Email: nb4@moc.go.th

   

  1. จังหวัดนราธิวาส

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัด ถ.วรคามพิพิธ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์: 0-7351-2719 โทรสาร: 0-7351-2718 Email: nr_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดน่าน

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 4/16 ถ. รอบกำแพงเมืองตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์: 054 – 771655 โทรสาร: 054 – 771654 Email: nn_ops@moc.go.th, mocnan969@gmail.com

   

  1. จังหวัดบึงกาฬ

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ถ.บึงกาฬ-นครพนม อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์: 042-492528,042-492529 โทรสาร: 042-492530 Email: bk_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดบุรีรัมย์

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 67/22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์: 0 -4461-1016 โทรสาร: 0 -4461-3473 Email: br_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดปทุมธานี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 1 ถ.ปทุมธานี-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์: 02-567-0224 02-567-4321 โทรสาร: 02-5670234 Email: pt4@moc.go.th

   

  1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 61 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 0-3261-1380 โทรสาร: 0-3261-1972 Email: pk_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดปราจีนบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์: 0-3745-4062 โทรสาร: 0-3745-4067 Email: pj_ops@moc.go.th,prachinburimoc@gmail.com

   

  1. จังหวัดปัตตานี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 12 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์: 073-349605 โทรสาร: 073-331882 Email: pn_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์: 0 3533 6525-7 โทรสาร: 0 3533 6526 Email: ay_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดพะเยา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์: 0-5443-1636 โทรสาร: 0-5448-1753 Email: py_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดพังงา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา 647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทรศัพท์: 076-481743 โทรสาร: 076-481741 Email: pg_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดพัทลุง

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์: 074-613151 โทรสาร: 0-7461-2414 Email: pt_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดพิจิตร

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร 29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์: 056-990380 โทรสาร: 056-990379 Email: pi_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดพิษณุโลก

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 14 ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 0-5524-2909 โทรสาร: 0-5524-3033 Email: pl_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดเพชรบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี 263 หมู่ที่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์: 0-3242-4208 โทรสาร: 0-3242-4207 Email: pb_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดเพชรบูรณ์

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 193 หมู่ 11 ถ.สระบุรี – หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์: 0 – 5673 – 7045, 0 – 5673 – 7049 โทรสาร: 0-5673-7046 Email: pc_ops@moc.go.th, pc_ops@hotmail.com, phetchabunmoc@gmail.com

   

  1. จังหวัดแพร่

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5451-1118,0-5452-2806 โทรสาร: 0-5452-2015 Email: pr_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดภูเก็ต

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 1/1 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์: 076-212017 โทรสาร: 076-221065 Email: pu_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดมหาสารคาม

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 19 ซอย 21 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์: 0-4371-1073 โทรสาร: 0-4372-2037 Email: mh_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดมุกดาหาร

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: 0-4261-1575 โทรสาร: 0-4261-1756 Email: mb_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์: 0-5361-1376 ,0-5361-1639 โทรสาร: 0-5361-1638 Email: ms_ops@moc.go.th , ms4@moc.go.th

   

  1. จังหวัดยะลา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา 95000 โทรศัพท์: 073-212018, 073-211695 โทรสาร: 073-211706 Email: ya_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดยโสธร

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 125 หมู่ 5 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์: 0-4558-6063,0-4558-6066 โทรสาร: 0-4558-6067 Email: ys_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดร้อยเอ็ด

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 58 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์: 0-4351-2515,0-4351-1735 โทรสาร: 0-4351-3735 Email: ro_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดระนอง

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง 15/16 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โทรศัพท์: 0-7781-1371 โทรสาร: 0-7781-2336 Email: rn_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดระยอง

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์: 038-694044-6 โทรสาร: 038-694047 Email: ry_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดราชบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 45 ถ.อ. ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์: 0 3233 8995 โทรสาร: 0 3233 7106 Email: rb_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดลพบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เลขที่ 2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศรอ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์: 0-3641-1992,0-3642-1669 โทรสาร: 0 3642 1668 Email: lb_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดลำปาง

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์: 0-5426-5022-3 โทรสาร: 0 5426 5024 Email: lp4@moc.go.th,lp_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดลำพูน

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ถ.พระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์: 053-512003,053-511184 โทรสาร: 053-512004 Email: ln4@moc.go.th , ln_ops@moc.go.th Facebook: www.facebook.com/MocLamphun

   

  1. จังหวัดเลย

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์: 0-4281-1163 โทรสาร: 0-4281-2612 Email: ly_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดศรีสะเกษ

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 0428/4 ถ.ขุนอำไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์: 045-611485,045-613404 โทรสาร: 045-612648 Email: sk_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสกลนคร

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร 4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์: 0-4271-1277 ,042711036 โทรสาร: 0-4271-3241 Email: sa_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสงขลา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ถ.สงขลา – นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์: 074-311422 โทรสาร: 074-324238 Email: si4_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสตูล

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล เลขที่ 4 ชั้น 2 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์: 0-7471-1126 โทรสาร: 0-7472-1359 Email: st_ops@moc.go.th, stmoc_ministry@hotmail.com

   

  1. จังหวัดสมุทรปราการ

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 3/1 ถ.ศรีสมุทร ซอย 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02 395 1148 , 02 395 4269 โทรสาร: 02 389 5961 Email: sp_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสมุทรสงคราม

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม 92 / 11 หมู่ 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 0-3471-5537 , 0-3471-5538 โทรสาร: 0-3471-1495 Email: ss_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสมุทรสาคร

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 90/1 หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 0-3441-1718 โทรสาร: 0-3442-6092 Email: sm_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสระแก้ว

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์: 037-425011-3 โทรสาร: 037-425012 Email: sa4@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสระบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์: 0-3634-0744 ,0-3634-0745 โทรสาร: 0-3634-0747 Email: sb_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสิงห์บุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สิงห์บุรี – บางพาน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์: 0-3650-7193 โทรสาร: 0-3650-7196 Email: si_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสุโขทัย

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 9 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ. เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055-611785 โทรสาร: 055-613038 Email: sy_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสุพรรณบุรี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 9/9 หมู่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์: (035)-555696,งานทะเบียนธุรกิจ (035)-555025 โทรสาร: (035)-555477 Email: sr_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์: 0-7727-2503, 077-275389, 077-275423 โทรสาร: 0-7728-5150 Email: sn_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดสุรินทร์

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์: 044-511384, 514385 โทรสาร: 044-514994 Email: su_ops@moc.go.th

   

  70.จังหวัดหนองคาย

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์: 0-4241-1561,0-4242-1128 โทรสาร: 0-4241-1561 ต่อ 22 ,0-4241-1339 ต่อ 22 Email: nk_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดหนองบัวลำภู

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารศูนย์ราชการ(ชั้น1) ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์: 042-312018 โทรสาร: 042-312017 Email: ng_ops@moc.go.th,nongbualamphu.moc@gmail.com

  1. จังหวัดอ่างทอง

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เลขที่ 22/1 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์: 0-3561-1774 โทรสาร: 0-3561-2774 Email: at_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดอุดรธานี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 17-18 ถ.สี่ศรัทธา อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 042-221785 โทรสาร: 042-241690 Email: ud_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดอุทัยธานี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 129 หมู่3 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์: 0-5697-0144-5 โทรสาร: 0-5697-0146 Email: un_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดอุตรดิตถ์

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 168 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์: 0-5581-7742 , 055-817746, 0-5581-7567 โทรสาร: 055-817742 , 055-817567 Email: ut4@moc.go.th

   

  1. จังหวัดอุบลราชธานี

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณศาลากลางจังหวัด(เก่า) ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: (+66) 045-254-855 โทรสาร: (+66) 045-244-318 Email: ub_ops@moc.go.th

   

  1. จังหวัดอำนาจเจริญ

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ อาคารศูนย์ราชการ (ชั้น1) ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์: 045-523051,045-523052 โทรสาร: 045-523053 Email: aj_ops@moc.go.th

   

 

รายละเอียดที่ตั้งสาขา

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

สาขา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
  ภาคกรุงเทพ
สำนักงานภาค 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 02-1009191
ต่อ 5820-2
02-396-2092
กรุงเทพ 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 02-100-9191
ต่อ 5500-3
02-396-2091
ศูนย์บริการนวมินทร์ ร.พ.นวมินทร์ (บริษัทกลางฯ) 599 ม.13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-518-1500 02-518-1500
ศูนย์บริการวิชัยเวช ร.พ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (บริษัทกลางฯ) 456-456/9 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 02-807-4795 02-421-5122
ศูนย์บริการภูมิพลอดุลยเดช ร.พ.ภูมิพลฯ (บริษัทกลางฯ) 171 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 02-974-7664 02-974-7665
ศูนย์บริการบางปะกอก 9 ร.พ.บางปะกอก 9 (บริษัทกลางฯ) 362 อาคารหน้าโรงพยาบาล ชั้น 3 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
02-877-1885 02-877-1886
  ภาคกลาง
สำนักงานภาค 165/21-22 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-329-408-9 035-329-410
สมุทรปราการ 508/4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-702-0622,
02-702-0688
02-702-2576
ปทุมธานี 111/240 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 02-192-2374-5 02-192-2376
นนทบุรี 104/43 ม.2 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-968-0057-8 02-968-0059
สระบุรี 158/15 ซ.1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-230-484-5 036-230-486
ชัยนาท 302/4 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 056-411-038-9 056-411-040
อ่างทอง 82/4 ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 035-613-667-8 035-613-669
พระนครศรีอยุธยา 165/21-22 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-329-408-9 035-329-410
ลพบุรี 99/19 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036-422-934-5 036-422-791
สิงห์บุรี 153/18 ถ.นายแท่น ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 036-511-370
036-511-380
036-511-439
  ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
สำนักงานภาค 24/49 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038-455-415-6 038-455-417
ชลบุรี 24/49  ม.2  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 038-197-904-5 038-197-906
ศูนย์บริการพัทยา 159/3 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-455-415-6 038-455-417
ตราด 70/1 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-511-523-4 039-511-525
สระแก้ว 97/31 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 037-247-140-1 037-247-142
ฉะเชิงเทรา 3/129 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-513598-9 038-513600
ปราจีนบุรี 281/1 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 037-213-472,
037-213-479
037-213-464
นครนายก 101/3 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 037-312-270-1 037-312-272
ระยอง 6/30 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-011-512-3 038-011-514
จันทบุรี 43/170 ถ.ตรีรัตน์ ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-303-431-2 039-301-832
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา)
สำนักงานภาค 1188-1190 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-244-751-5 044-244-751-5
ต่อ 142 , 146
นครราชสีมา 1188-1190 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-244-751-5 044-244-751-5
ต่อ 134
ยโสธร 58 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 045-711-952-3 045-711-951
บุรีรัมย์ 491/1 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-601-037-8 044-601-039
ศูนย์บริการนางรอง 729 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 044-631-275-6 044-631-277
อำนาจเจริญ 328/22 ม.4 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 045-511-148-9 045-511-150
อุบลราชธานี 685 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 045-314-184-5 045-314-184-5
ต่อ 135
ศรีสะเกษ 1579/12 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-612-259-60 045-612-261
ชัยภูมิ 18/12 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-811-895-6 044-811-897
สุรินทร์ 13/8 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-515-591-2 044-515-593
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
สำนักงานภาค 355/5-6 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 043-468850-2 043-468620
มุกดาหาร 78/4 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-612-594-5 042-612-596
ขอนแก่น 355/5-6 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 043-468850-2 043-468620
ศูนย์บริการเมืองพล 127 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 043 414312-3 043 414314
กาฬสินธุ์ 667/41 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-873-081-2 043-873-083
หนองบัวลำภู 177/5 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 042-312-966-7 042-312-968
สกลนคร 1604/106 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-712-764-5 042-712-766
ศูนย์บริการสว่างแดนดิน 951/2 ม.12 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 042-722-718,
042-722-738
042-722-783
อุดรธานี 214/32 ม.8 ซ.บ้านบงคำ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-221-178-9 042-221-180
เลย 23/20 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 042-812-683-4 042-812-685
หนองคาย 644/4 ม.4 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042-421-380-1 042-421-382
นครพนม 9/5 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 042-511-783-4 042-511-785
มหาสารคาม 345/2 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043-721-422-3 043-721-424
ร้อยเอ็ด 2/9 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-516-749-50 043-516-743
บึงกาฬ 341/2 ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 042-491-383-4 042-491-470
  ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)
สำนักงานภาค 168/3-4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-218-165-7 053-358-225
เชียงใหม่ 168/3-4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-218-165-7 053-358-224
ศูนย์บริการฝาง 23/7 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 053- 451-084-5 053-451-086
แพร่ 600/24 ม.9 ถ.กาดน้ำทอง ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 054-531-107-8 054-531-109
แม่ฮ่องสอน 22/7-8 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053-695-320-1 053-695-319
พะเยา 12/67 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 054-480-040-1 054-480-039
น่าน 226/2 ม.6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 054-775-018-9 054-775-020
เชียงราย 104/5 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-719-829-30 053-719-837
ศูนย์บริการแม่สาย 116 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 053-734-412-3 053-734-320
ลำพูน 269/4 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053-093-917-8 053-093-919
ลำปาง 138/51-53 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-219-297-8 054-219-299
 ภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)
สำนักงานภาค 4/238-239 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-611-137-9 056-611-137-9
ต่อ 112
ตาก 224/6 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 055-890-681-2 055-890-683
ศูนย์บริการแม่สอด 75/6 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055-531-470-1 055-531-627
พิจิตร 4/238-239 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-611-137-9 056-611-137-9
ต่อ 164
อุทัยธานี 98/11 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512-037,
056-512-047
056-512-057
สุโขทัย 330/2 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 055-610-274-5 055-610-276
นครสวรรค์ 434/44 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-221-945-6 056-221-947
กำแพงเพชร 73 ถ.กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055-714-491-2 055-714-493
พิษณุโลก 233/2-3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-247-456-7 055-247-458
เพชรบูรณ์ 3/44 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711-072-3 056-711-074
อุตรดิตถ์ 236/27 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-407-356,
055-407-358
055-407-362
  ภาคตะวันตก (นครปฐม)
สำนักงานภาค 992/6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034-270-560,
034-270-562
034-270-560,
034-270-562
ต่อ 105
สุพรรณบุรี 222/1-2 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 035-521-558-9 035-521-560
สมุทรสาคร 927/29 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 034-425-637-8 034-425-639
สมุทรสงคราม 73/15 ม.12 ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 034-714-601-2 034-714-603
เพชรบุรี 222/8 ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 032-400-226-7 032-400-228
กาญจนบุรี 8/116 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 034-511-373-4 034-511-375
นครปฐม 992/6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034-270-560,
034-270-562
034-270-560,
034-270-562
ต่อ 105
ราชบุรี 73/4 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032-322-961-2 032-322-963
ประจวบคีรีขันธ์ 539/11 ม.2 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-601-334-5 032-601-338
  ภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานภาค 118/36-37 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-380531-5 077-380531-5
ต่อ 112
สุราษฎร์ธานี 118/36-37 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-380531-5 077-380531-5
ต่อ 110
นครศรีธรรมราช 114 ,116 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-446-238-9 075-446-240
ศูนย์บริการทุ่งสง 212/2 ม.1 ถ.ทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-420-215 075-420-202
พังงา 11/34 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 076-414267-8 076-414269
ชุมพร 223/4 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 077-658-060-1 077-658-062
กระบี่ 434/14 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075-623-702-3 075-623-704
ระนอง 2/85 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 077-880-830-1 077-880-832
ภูเก็ต 74/180 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-210-871-2 076-210-873
  ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา)
สำนักงานภาค 742/14-15 ถ.สงขลา-ระโนด ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 074-333-264-7 074-333-268
สงขลา 742/14-15 ถ.สงขลา-ระโนด ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 074-582-591-3 074-582-594
ศูนย์บริการหาดใหญ่ 156/98 (ตลาดพงศ์เจริญ) ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-333-264-7 074-333-268
พัทลุง 125/8 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 074-606470-1 074-606-472
ยะลา 8/1 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-222-690-1 073-222-541
สตูล 1/18 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 074-723-544-5 074-723-546
นราธิวาส 75/7 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-512218-9 073-512-220
ตรัง 463 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 075-290-880-1 075-290-882
ปัตตานี 400/20 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 073-450503,
073-450513
073-450-524

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 4395 ครั้ง