• เจ้าของรถมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • ผู้ใช้รถมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • หากเป็นเจ้าของรถและผู้ใช้รถจะมีโทษปรับ ทั้งสองกระทงตามความผิด

 

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 237 ครั้ง