กรณีรถมีประกันภัยตั้งแต่ 2 คันชนกันและยังไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายผิด         

ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกรถสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนหรือค่าปลงศพ ได้ตามจำนวนเงินความคุ้มครองจากรถที่ตนเองโดยสารมา โดยไม่ต้องรอผลคดี

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 192 ครั้ง