จังหวัดสตูล

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสตูล โรงพยาบาลสตูล ที่อยู่ : 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 074-723-500-10
อำเภอควนกาหลง โรงพยาบาลควนกาหลง ที่อยู่ : 90 หมู่ 7 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 074-752-080
อำเภอควนโดน  โรงพยาบาลควนโดน ที่อยู่ : 106 หมู่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 074-795-066, 074-795-126
อำเภอท่าแพ โรงพยาบาลท่าแพ ที่อยู่ : 155 หมู่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 074-787-442-3
อำเภอทุ่งหว้า  โรงพยาบาลทุ่งหว้า ที่อยู่ : 50 หมู่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 074-789-165
อำเภอมะนัง โรงพยาบาลมะนัง ที่อยู่ : ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 074-750-915
อำเภอละงู  โรงพยาบาลละงู ที่อยู่ : 194 หมู่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 074-781-590-2

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3577 ครั้ง