จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ที่อยู่ : 199 ถนนวศวงษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 042-311-996-9
อำเภอโนนสัง โรงพยาบาลโนนสัง ที่อยู่ : หมู่ 14 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 042-355-116.
อำเภอนากลาง โรงพยาบาลนากลาง ที่อยู่ : 84 หมู่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู. 042-359-035
อำเภอนาวัง โรงพยาบาลนาวัง ที่อยู่ : ถนนแจ่มจันทร์ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 042-004-040
อำเภอศรีบุญเรือง โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ที่อยู่ : 106 ถนน ไสยราษฎร์บูรณะ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 042-353-443
อำเภอสุวรรณคูหา โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ที่อยู่ : 400 ถนนพระไชยเชษฐา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 042-372-169.

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3629 ครั้ง