ลำดับ สำนักงาน จังหวัด ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
202 บริษัท แอคทีฟ การาจ จำกัด กทม. เขต 8 คุณศรัญญา เพ็ชรแอน 96/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
02-861-9486-8
02-410-1623
203 บริษัท ไทย.วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 8 นายวุฒิชัย เผอิญโชค 17/22 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
02-420-6708-9
02-420-1601
204 บริษัท จักรพันธ์การาจ จำกัด กทม. เขต 8 นายปิติ จงจักรพันธ์ 109/15 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางไผ่ อ.บางแค กทม. 10160
02-803-0463-4
02-455-9679
205 บริษัท เอกกิจ ออโต้ การาจ จำกัด กทม. เขต 8 นายธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์ 86 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
02-804-7273-4
02-804-7275
206 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์ ควอลิตี้ กทม. เขต 8 นายปิยะพงศ์ จตุรพรพิศาล 48/182 ม.4 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
02-801-0270
02-801-0271
207 บริษัท ไรส์ซิ่งอิมเม็กซ์ จำกัด กทม. เขต 8 นายเสรี เสรีรักษ์จุฑารังษี 14/12 ม.13 ถ.ซอยกำนันแม้น แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
0-2455-5497-8
0-2802-2715
208 บริษัท ส. รุ่งเจริญกลการ จำกัด กทม. เขต 8 นายสมเกียรติ ภิรมย์เจียว 40/27 ม.1 ซ.เพชรเกษม 92/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
0-2413-1710
0-2805-5023
209 หจก. พี เจ 81 ออโต้เซอร์วิส กทม. เขต 8 นายทวีศักดิ์ อิทธิผลธรรม 366/5 ม.1 ซ.เพชรเกษม 98/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
0-2421-6792
0-2421-6331
210 บริษัท รถไทย การาจ จำกัด กทม. เขต 8 นายกำจร จงจักรพันธ์ 83/33 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
0-2808-9326-7
0-2808-9328
211 หจก. บี.เอ็ม. แอ็ดวานซ์ การาจ กทม. เขต 8 นส.จันทิมา ศรีวัฒนาจินดา 42/11ม.10 ซ.เพชรเกษม 104 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กทม. 10160
0-2421-9522
0-2421-9522
212 บริษัท ชอเส็งการาจ (1999) จำกัด กทม. เขต 8 นายวีระศักดิ์ วิทยาประพัฒน์ 3/19 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
0-2865-7635-6
0-2865-7637
213 บริษัท อู่ทองเพชรเกษมออโต้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 8 นายสุพงษ์ ฐิโตภาส 1 ซ.เพชรเกษฒ 46/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
0-2869-7205-6
0-2869-7207
214 อู่ วัชยานยนต์ กทม. เขต 8 นายธวัช แสนใจศรี 1125/18 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
0-2410-7825
0-2865-7084
215 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ท.การช่าง กทม. เขต 8 นายอุทัย เอี่ยมหน่าย 99/17 ม.8 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
0-2410-3337, 3182
0-2410-3196
216 บริษัท ธนิตยนต์ บอดี้ชอพ จำกัด กทม. เขต 8 นายอรรณพ ภิรมย์เจียว 40/38 ม.1 ซ.เพชรเกษม 92/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
0-2454-4918,455-6684
0-2454-4869
217 อู่ ศักดิ์ชัย กทม. เขต 8 นางชุติมณฑน์ ตีรณปริญญาภรณ์ 15/8 ม.11 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 (พาณิชยการธนบุรี) ถ.สายบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
0-2410-7986,865-7078
0-2865-7079
218 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามรัตนชีวิน ออโต้ เซอร์วิส กทม. เขต 8 นายธงชัย ตามรัตนชีวัน 34/16 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพ 10160
02-807-4447
02-807-4449
219 บริษัท พี.เอส..เอ.มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กทม. เขต 8 นายพงศ์ศักดิ์ อนุชาชาติ 28/3 ถ.บางแวก ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ 10160
02-865-0861-3
02-865-0864
220 บริษัท แจ้งวัฒนะ 23 ออโต้ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายภาคภูมิ วิเทศวรกิจ 62/43 ม.4 ซ.ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 23 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2962-1601-2
0-2962-1601
221 บริษัท ทิพย์เจริญการาจ จำกัด นนทบุรี เขต 9 คุณสมฤดี บุญช่วยส่งสุข 72/1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-925-3223
02-952-3224
222 บริษัท นำสมัยเซอร์วิส จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายสมัย สีดา 37/10 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11000
02-964-1648-9
02-964-1644
223 บริษัท เจริญกิจ ราชพฤกษ์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 คุณอรกัญญา จตุพรสัมฤทธิ์ 71/15 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02-195-2235-8
02-195-2239
224 บริษัท ที.พี.เอส. เรซซิ่ง สปอร์ท จำกัด นนทบุรี เขต 9 นางปราณี มานะเพียรเจริญ 37/50 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2980-8518
0-2980-9829
225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารายานยนต์ นนทบุรี เขต 9 นายกิตติชัย พรสุทธิโกศล 38/129 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซอย 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2950-5826-8
0-2950-5829
226 บริษัท ประชาชื่นมอเตอร์สปอร์ต จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายจุลพงษ์ บุญสาร 71/75 ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2573-2915-6
0-2574-5151
227 บริษัท รุ่งนิธิกลการ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายเฉลิมชัย บรรพบุรุษ 117/13 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2443-1029-31
0-2443-1032
228 บริษัท บางกอกยูเนียนคาร์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายชวน พิพัฒน์เสรีธรรม 114 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
0-2952-1458-9
0-2952-1459
229 บริษัท หงษ์อนันต์ คาร์แคร์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายบุญหงษ์ ธนะนาวานุกุล 117/9 ม.2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2447-1516-7
0-2447-2349
230 บริษัท ดี.ดี. เซอร์วิส แอนด์ การาจ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายรัชพงษ์ ทวีลาภศิริกุล 40/14 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2443-0120
0-2883-8094
231 อู่ ธนูยนต์ นนทบุรี เขต 9 นายศรทอง สังข์สวน 153/30 ม.2 ซ.โตจันทร์ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2527-1884
0-2526-6550
232 บริษัท นาริน บอร์ดี้คาร์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายสหฤทธิ์ ปานนพพา 66 ม.5 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2924-5400-3
0-2924-5404
233 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์พีซ บอดี้เซอร์วิส นนทบุรี เขต 9 นายเอกรัตน์ ศาสนสุนทรชัย 44/2 ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2952-0629
0-2952-0629
234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.คาร์บอดี้เซ็นเตอร์ นนทบุรี เขต 9 นายประยุทธ หุตะจินดา 11/11 ม.14 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
02-924-8888
02-924-8875
235 บริษัท อู่ พี.ซี.ซี. จำกัด นนทบุรี เขต 9 นางภัทรียา เชิญรุ่งโรจน์ 88 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
0-2571-2118-9
0-2571-2118กด18
236 บริษัท เอ็น.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายวีรพงศ์ พิพิธสุขสันต์ 144/1-4 ม.4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
0-2926-6869
0-2926-6879
237 บริษัท เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายจิระ จตุพรสัมฤทธิ์ 54/3 ม.4 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
0-2921-1943-4
0-2921-2587
238 บริษัท นิวเพื่อนยนต์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายบุญธรรม พุ่มเสือ 78/9 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซอย 18 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2883-9917
0-2886-3919
239 บริษัท บัญชากลการแอนด์เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายบัญชา สุทธินาคสมบัติ 45/21 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2446-0619
0-2446-0556
240 หจก. เอเซีย การาจ นนทบุรี เขต 9 นายสมบูรณ์ อังกุรมาส 54/5 ม.5 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2584-2846
0-2583-0842
241 บริษัท มนฑกานต์ยนต์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นางชวนพิศ ศิรินันต์ 232 ม.9 ถ.งามวงศ์วาน ซอย 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2591-3228
0-2952-5314
242 อู่ นำชัยรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เขต 9 นายพาณิภัค เชิญรุ่งโรจน์ 95/20 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-965-5510-5
02-365-5519
243 บริษัท สมนึกการช่าง (2003) จำกัด นนทบุรี เขต 9 นส.ลภาภัสร คนตรง 25/3 ม.4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
0-2983-7598
0-2983-7586
244 หจก. สลักเหนือ (ถ.ติวานนท์) การาจ นนทบุรี เขต 9 นายชาญชัย หุตะจินดา 26/2 ซ.วัดสลักเหนือ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2961-9126-7
0-2961-9126
245 บจก. ปริยานนท์เซอร์วิส (พระราม 5 -รัตนาธิเบศร์) นนทบุรี เขต 9 นายประยุทธ์ หุตะจินดา 86/21 ม.6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
0-2921-2020
0-2921-1800
246 บริษัท เดลต้า รัตนาธิเบศร์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายวรวรรธน์ สังฆสุบรรณ์ 85/74 ซ.รัตนาธิเบศร์ 26 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2965-6038
0-2965-6036
247 บริษัท ณัฐกิจบวร จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายศิริทัศน์ พันธุ์กิจเกตุ 55 ม.2 ถ.งามวงศ์วาน 4 (ซ.นิธิ) ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0-2591-3854
0-2965-9416
248 บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายสมบูรณ์ วรพจน์ธนพงศ์ 48/9 ม.3 ถ.บางกรวย-วัดสัก ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2879-9131-5
0-2879-9136
249 หจก. ชารี คัลเลอร์ แคร์ นนทบุรี เขต 9 นายสุเทพ ธรรมชูเชาวรัตน์ 47/153 ม.7 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
0-2921-0687
0-2921-2127
250 บริษัท บี. พี. บอดี้เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี เขต 9 นายสุวัช อุปพันธ์พงศ์ชัย 13/3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางปวง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
02-967-7914-5
02-967-7916
251 บริษัท อุดมยนต์ เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี เขต 9 นางอุดมรัตน์ กระตุฤกษ์ 1/23 ม.4 ซ.ไชโย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
0-2886-7621
0-2881-6403
252 บริษัท พี.พี.เอ็ม ออโต้ไฮเทค จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายกิตติชัย ปานอ่อน 111 ม.7 ถ.คลองหลวง-หนองเสือ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2901-5993-5
0-2901-5998
253 บริษัท ตาต้าไทยอินเตอร์ 2005 จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายจุลพงษ์ บุญสาร 95 ม.8 ซ.เงินล้าน ถนน 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
0-2976-0156-8
0-2976-0159
254 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส. ออโต้ ปทุมธานี เขต 10 นายสมชาย เจริญรัตน์ 99/112 ม.1 ซ.ร่วมสุข 4/6 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
0-2501-3534
0-2501-3492
255 บริษัท อนุรักษ์ ออโต้ รีแพร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายอนุรักษ์ กำธรเจริญรุ่ง 84 ซ.รังสิต-นครนายก 55 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
0-2549-7216-20,081-8091955
0-2996-5077
256 บริษัท ฟอร์จูน มอเตอร์ จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายฮวงเจินชิง 95/7 ม.3 ซ.วัดดาวเรือง ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
0-2567-5877-9
0-2567-5880
257 บริษัท เจ.วี. บอดี้คาร์เซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายวีระ อวยศิลป์ 336/988 ม.1 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
0-2992-3101-2
0-2992-3003
258 บริษัท ซี.อาร์.ออโต้ (2004) จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นส.แสงดาว เชิญรุ่งโรจน์ 40/2 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
0-2978-2961-3
0-2978-2792
259 บริษัท พี. รุ่งเรืองบริการ จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายสุทธิโรจน์ เลิศธีรพงศ์ 95/10 ม.3 ซ.วัดดาวเรือง (รังสิต-ปทุมฯ 22) ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
0-2959-5600-5
0-2567-2593
260 หจก. โชติดำรงเซอร์วิส ปทุมธานี เขต 10 นายชนาธิป ธำรงลักษณ์ 41/4 ม.11 ถ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
0-2987-0308-9
0-2987-1227
261 บริษัท เด็ดดีเซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายตุลย์เมธี จองวรรณศิริ 1/78 ม.13 ซ.เอราวัณ19 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2908-5570-4
0-2908-5575
262 บริษัท สามชัยการาจ จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายยงยุทธ พฤกษ์งามพันธ์ 4/292 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
02-902-0072-3
02-902-0892
263 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดการช่าง ปทุมธานี เขต 10 นายอุดร ทองกูล 77/467 แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
02-996-0936
02-996-0937
264 ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.รัชนี ออโต้คาร์ ปทุมธานี เขต 10 จ.ส.อ.สุขสันติ ฉวีวงษ์ 73 ม.3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี แขวงบางพูน เขตเมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-959-5470-2
02-959-5472
265 บริษัท อู่ เพิ่มพูน พีที จำกัด ปทุมธานี เขต 10 นายพัฒนชัย กรอบสนิท 87/3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
02-581-5968
02-581-5968
266 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินคาร์เซอร์วิส สมุทรปราการ เขต 11 คุณดวงใจ แซ่ซึง 125/13 ม.12 ถ.รัตนไพศาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-752-0486-9
02-752-0490
267 บริษัท เขียวออโต้ การาจ จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายธเนศวร ศรีอัษฎาวุธกุล 919 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-758-5333
02-758-5899
268 บริษัท ด๊อกเตอร์ การาจ จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายวัชร เอมพันธ์ 1/7 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
02-708-2804-7
02-708-2838
269 บริษัท ออโต้ ลาวี่ จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นส.ณัฐกฤตา แก้วสีฟอง 95 ม.4 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
0-2397-9342-5
0-2397-9346
270 อู่ ก้องเกียรติ คาร์แคร์ สมุทรปราการ เขต 11 นายบุญช่วย เงินทวีคูณ 50/22 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
0-2384-0677,384-4308
0-2756-1685
271 บริษัท อินฟินนิที เค.ที. เซ็นเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายธนกฤต แก้วเจริญ 31/5 ม.17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
0-2705-1154,705-4439
0-2705-1155
272 บริษัท เค.ที. ออโต้เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายชัยณรงค์ อินทรโอภาส 11 ม.1 ถ.รางรถไฟ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
0-2748-3754-6
0-2748-3757
273 บริษัท รุ่งเรือง ออโต้ ไฮเทค จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายไพสิฐ เลิศธีรพงศ์ 15 ม.8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
0-2753-6810-3
0-2753-6814
274 หจก. เป้งการาจ สมุทรปราการ เขต 11 นายสมศักดิ์ แสงตะวัน 1/23 ม.3 ซ.แสงตะวัน ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
0-2754-5897-8
0-2754-5898
275 หจก. เจดีย์ ออโต้ เซอร์วิส สมุทรปราการ เขต 11 ร.ต.อัมพร มลภิบาล 90/1 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
0-2815-6146
0-2815-7140
276 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เซอร์วิส (1994) สมุทรปราการ เขต 11 นายพจน์นันท์ องคนานนท์ 43/19 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-759-9959
02-385-6396
277 บริษัท เอส แอนด์ ที คาร์เซอร์วิสอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายสมร ดนจันแดง 61/39 ถ.สุขุมวิท 115 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-757-6216-8
02-380-2466
278 บริษัท ศรีสังวาลย์ จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 คุณบุศรินทร์ ศรีอังกรู 12/599 ม.15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-397-5817-22
02-397-5737
279 บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง เซอร์วิส 2000 จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายศิริศักดิ์ เลิศธีรพงศ์ 115/27 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-759-7676
02-385-5205
280 อู่ฮ้อการาจ สมุทรปราการ เขต 11 นายทองห่อ จิตรสมควร 35 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-388-0700
02-702-5185
281 บริษัท บางกอกคาร์ เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายชลัช โรจนสุขสกุล 999 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-757-2740-1
02-757-2742 กด 0
282 บริษัท พี.เอ. เอ็ม. บอดี้ เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายมนตรี ศิริธนารัตนกุล 1457 ม.4 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-749-9386-8
02-749-9385
283 บริษัท พัฒนายนต์ การาจ จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายวิเชียร ยินบัว 4048 ถ.สุขุมวิท 13 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-757-3457
02-394-2958
284 บริษัท ก้องเซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายก้อง เทียนเอก 18 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-749-6341
02-749-7499
285 บริษัท ส.ทิพย์ชัย จำกัด สมุทรปราการ เขต 11 นายสมบัติ ทิพย์ธารทอง 1606 ม.9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-384-1717
02-384-1718
286 หจก. พงษ์ไทย ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส เชียงราย โซน.1 นายวชิร ดวงแสงทอง 1901 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57250
0-5372-3197
0-5372-1344
287 บริษัท ออโต้ บอดี้ เพ้นท์ จำกัด น่าน โซน.1 นายพิเชษฐ์ ลีลาเรืองแสง 215/9 ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
0-5477-5808
0-5477-5808
288 อู่ เศวตยนต์ พะเยา โซน.1 นายเศวต ไชยวงศ์ 74/21 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
0-5448-1701
054-481378
289 หจก. สมานการช่าง เชียงใหม่ โซน.2 นายสมาน อินเทพ 86 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0-5324-4559
0-5324-9252
290 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเกียรติโชคชัย เชียงใหม่ โซน.2 คุณสุปราณี สวัสดิ์รักษ์พงศ์ 408 ม.1 ถ.โรตนา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
053-885-266-7
053-884-601
291 บริษัท ธารา จำกัด เชียงใหม่ โซน.2 นายวรวิทย์ วานิชย์บัญชา 126 ม.7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5320-3623-7
0-5328-5318
292 หจก. เซ็นทรัลคาร์ เชียงใหม่ โซน.2 นายเชาว์ ชำนาญ 377 ม.1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
0-5339-6429
0-5339-6430
293 บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด เชียงใหม่ โซน.2 นายณรงค์ คองประเสริฐ 3 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5321-7652
0-5321-9261
294 บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่ โซน.2 นายสุทธิพงศ์ จินดาศิลป์ 62/1 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0-5327-7888
0-5328-3211
295 หจก. นครพิงค์เวอร์คช็อพไฮเวย์ เชียงใหม่ โซน.2 นายสมชาย อาภรณ์รัตน์ 43/1ม.3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0-5385-0911-2
0-5326-6145
296 บริษัท นครพิงค์เวอร์คช็อพ จำกัด เชียงใหม่ โซน.2 นายชูชาติ อาภรณ์รัตน์ 259 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
0-5339-8541-2
0-5339-8540
297 บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด เชียงใหม่ โซน.2 คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร 227 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50240
053-201-999
053-201-213
298 หจก. เรืองชัยการาจ กรุ๊ป เชียงใหม่ โซน.2 นางจันทร์จิรา ฉัตรอุทัย 538/1-2 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0-5330-8534
0-5330-8534
299 บริษัท วัฒนา ออโต เวิลด์ จำกัด เชียงใหม่ โซน.2 นายวัฒนา แก้วสุก 51 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
0-5342-3411
0-5342-3551
300 อู่ ยันตรการ ลำปาง โซน.2 นายดนัย กลจักร์ 51 ถ.บุญวาทย์ (เดิม) ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
0-5422-4059
0-5422-4548
301 อู่ สุบินการช่าง ลำปาง โซน.2 นายนพคุณ จิระธิติกุล 148 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
0-5422-1922
0-5422-1999

 

หน้า 1 | 2 | 3 | 4

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 1215 ครั้ง